Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs is inderdaad een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs, het MBO. Aan welke opleiding binnen het VMBO uw kind ook begint, hij / zij kan daarna altijd doorstromen naar een MBO opleiding. Daarom zijn er sectoren ingevoerd.

In de eerste 2 jaar van het VMBO heeft de leerling een breed samengesteld vakkenpakket. Aan het einde van het 2e leerjaar kiest de leerling een geschikte leerweg met de daarbij behorende sector / afdeling voor de leerjaren 3 en 4.