College Den Hulster doet sinds april 2009 mee aan het landelijke Universum Programma. Dat is een stimuleringsprogramma voor de exacte vakken, ontwikkeld door het Platform Bèta Techniek.

logo universumHet Platform Bèta Techniek is opgezet door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen én Economische Zaken. Nederland wordt steeds meer een kennismaatschappij. Daarin heb  je veel mensen nodig die een exacte of technische studie hebben gedaan. Die zijn er nu te weinig. Het Platform stimuleert scholen zich als bètaschool te profileren. Een hulpmiddel daarbij is het zogenaamde Universum Programma.

Universumprogramma

College Den Hulster is één van de 183 scholen die in de afgelopen jaren geselecteerd zijn voor het Universumprogramma. Binnen dit programma worden scholen door de overheid gestimuleerd  om zich te profileren als bètaschool, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de bètavakken. De scholen die hieraan deelnemen zijn scholen die reeds een bètaprofiel hebben of het juist gaan ontwikkelen. Zij ontvangen hiervoor een subsidie.

Landelijk gezien vallen de cijfers van de havo- en vwo-leerlingen die op school exacte profielen kiezen tegen. Vaak is het een kwestie van het onbekend zijn met de mogelijkheden die leerlingen  later bij bedrijven en instellingen hebben.

De doelstelling van het Universum Programma is een verhoging van het aantal leerlingen dat het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek kiest (plus 15%), verhoging van het aandeel meisjes in het profiel Natuur en Techniek en het verhogen van de doorstroom naar bètatechnische vervolgopleidingen (plus 15%).

Binnen het Universum Programma wordt de stimulering van bèta breed aangepakt.

Enkele koersbepalende elementen daarin zijn:

  • Onderwijsvernieuwing.
  • Profielkeuze- en studiekeuzebegeleiding.
  • Praktijk- en beroepsoriëntatie.
  • Regionale netwerken.
  • Allerlei gerelateerde projecten.