In de derde klas ga je steeds meer het onderzoek combineren met het ontwerpen. Evenals in de tweede klas werk je ook nu gedurende 4 perioden van 8 lesweken 5 lesuren per week aan diverse Technasiumopdrachten. In het derde leerjaar ga je je ook oriënteren of je straks in de bovenbouw van het havo of vwo een NG- of NT-profiel kiest. Voor het Technasium is dit heel belangrijk, want alleen met deze twee profielen kun je het vak Onderzoek & Ontwerpen in het vrije deel kiezen. Ook leerlingen die in de tweede of derde klas havo/(t)vwo geen Onderzoek & Ontwerpen hebben gevolgd, kunnen in de bovenbouw hier voor kiezen. Met het vak Onderzoek & Ontwerpen heb je naast je havo- of vwo diploma recht op een officieel erkend Technasiumcertificaat.

Hieronder staan een aantal opdrachten waar je in de derde klas aan kunt werken:

 

Opdrachtgever: Faculteit Biomedische Technologie

Opdracht: Hollands Next Heart Model

In dit project ben je werkzaam als biomedisch technoloog.

De faculteit Biomedische Technologie (BMT) van de Technische Universiteit Eindhoven doet onderzoek naar de nieuwste technologieën in de gezondheidszorg. Zo ook aan hartkleppen. Hartkleppen zijn een belangrijk onderdeel van het hart. Ze zorgen ervoor dat het bloed maar langs één weg door het hart kan stromen. Als een van de kleppen lekt of niet werkt, zal het hart veel minder goed zijn werk kunnen doen. De klep zal dus vervangen moeten worden. Een optie is een mechanische hartklep. Nadelen hiervan zijn dat sommige geluid maken dat buiten het lichaam te horen is en dat patiënten vaak hun hele leven antistollingsmedicijnen zullen moeten slikken, omdat zich vaak bloedpropjes vormen rondom de kunstklep. Van het BMT krijg je de opdracht een nieuw soort hartklep te ontwerpen, die zo min mogelijk nadelen met zich meebrengt.

hartkleppen4

Opdrachtgever: Quant Architectuur

Opdracht: Wonen op de Maas

In dit project ben je werkzaam als architect.

In Nederland waterland dwingt het woelende water ons op vele plekken tot creatieve oplossingen te komen. In Venlo probeert men de Maas meer ruimte te geven en deze natuurlijke waterberging en afvoer te combineren met wonen, werken, recreëren en natuurbehoud. In een plan is door de Gemeente Venlo de mogelijkheid gecreëerd om te kunnen wonen op het water. Quant Architectuur wil dat je een mobiel drijfconcept ontwerpt voor een rivierwoning op de Maas. Hierbij moet je rekening houden met de stroming en waterstanden van de Maas, de bereikbaarheid van de woning en de bezonning. Met een ontwerp van een werkend schaalmodel of een 3D animatie maak je duidelijk hoe je de specifieke problemen hebt aangepakt.

technasium019

Opdrachtgever: Océ Technologies

Opdracht: Een interface voor printers en copiers

In dit project ben je werkzaam als industrieel produktontwerper.

De printers en copiers van Océ worden wereldwijd veel gebruikt. De technologie achter het printen is heel geavanceerd, maar desondanks kunnen hun klanten er gemakkelijk mee werken. Océ weet dus als geen ander dat een printer en copier pas echt een succes worden als deze een aangename gebruikersinterface hebben. Je krijgt de opdracht om een nieuwe gebruikersinterface voor printers of copiers te ontwerpen waarmee je via een USB poort gemakkelijk foto's kunt bewerken en afdrukken. Hiervoor moet je een experiment ontwikkelen waarbij je onderzoek doet naar de behoeften van de klanten. Dit vormt de basis voor de interactieve menustructuur, waarna je m.b.v. een maquette of een 3D animatie de gebruikersface gaat ontwerpen.

technasium020

Opdrachtgever: Viecuri Venlo

Opdracht: Robotarmen in de operatiekamer

In dit project ben je werkzaam als biomedisch technoloog.

Eind 2003 werd in het Academisch Ziekenhuis Maastricht voor het eerst in Nederland geopereerd met een robotarm. Sinds die tijd worden chirurgen bij precisieoperaties vaker bijgestaan met robotarmen. Deze technische verlengstukken kunnen binnen een opening van een centimeter trillingsvrij opereren en zijn volgens de fabrikanten zeker tienmaal preciezer dan de menselijke hand. Het Viecuri Medisch Centrum maakt vooralsnog geen gebruik van robotarmen bij operaties. De aanschaf hiervan hangt af van diverse factoren, onder andere de technische mogelijkheden en beperkingen van robotarmen in een Venlose operatiekamer. In dit project ga aan de hand van een zelf te bouwen robotarm na of de inzet hiervan bij operaties op de OK-afdeling mogelijk is.

technasium021