Ne een keuze in de brugklas ga je in de tweede klas verder met het Technasium. Je krijgt dan naast de vakken Natuurkunde en Wiskunde ook het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Gedurende 4 perioden van 8 lesweken werk je dan 5 lesuren per week aan leuke en uitdagende Technasiumopdrachten. Je verdiept je hierbij in het profiel van de beroepsbeoefenaar en maakt kennis met tal van technische- en bètaberoepen.

Hieronder zie je een aantal opdrachten waar je in de tweede klas aan werkt:

 

Opdrachtgever: Veilig Verkeer Nederland

Opdracht: Fiets veilig

In dit project ben je werkzaam als industrieel productontwikkelaar.

Veilig Verkeer Nederland signaleert dat er veel met drie personen naast elkaar wordt gefietst. Dat mag niet en het veroorzaakt onveilige verkeerssituaties, die soms leiden tot ongelukken. Voorlichting helpt niet. Er moet iets anders gebeuren. Veilig Verkeer Nederland vraagt je om een systeem te ontwerpen en daarvan een prototype te bouwen waarmee de fiets uitgerust kan worden. Dit systeem moet bij voorkeur gebruik maken van sensoren en actuatoren, registreren dat er met drieën naast elkaar gefietst wordt en vervolgens prikkelen om dat niet meer te doen. Het systeem moet bijdragen aan de verkeersveiligheid.

technasium013

Opdrachtgever: Vostermans Ventilation

Opdracht: Valtesten met ventilatoren

In dit project ben je werkzaam als technisch natuurkundige.

Vostermans Ventilation is producent van het bekende Multifan; ventilatoren die toegepast worden in de agrarische industrie. Ondanks dat deze ventilatoren van een hoogwaardige kwaliteit zijn kunnen ze beschadigd raken. Veel beschadigingen vinden plaats als een ventilator uit handen valt, van de laadklep van een vrachtauto of gewoon van een palet. Vostermans wil dat deze beschadigingen m.b.v. een testrapport in kaart worden gebracht en dat er aanbevelingen worden gedaan om dit te voorkomen. Vostermans vraagt je onderzoek te doen naar de beschadigingen. De aanbevelingen die hierbij doet verwerk je in een echt ontwerp, om uiteindelijk zo de beschadigingen te voorkomen.

technasium014

Opdrachtgever: Thissen Installatietechniek

Opdracht: Afval als isolatiemateriaal

In dit project werk je als werktuigbouwkundige.

Thissen Installatietechniek bedenkt oplossingen voor duurzame installatietechnieken, zoals bijvoorbeeld de centrale verwarming, airconditionings en warmtepompen in woningen en bedrijven. Vanwege het innovatieve karakter van het bedrijf willen ze niet achter blijven in de recente ontwikkelingen op het gebied van duurzame isolatietechnieken. Het hergebruik van afval als isolatiemateriaal staat bij hun hoog op de agenda. Thissen Installatietechniek wil graag een advies welke afvalmaterialen toegepast kunnen worden in de woning- en utiliteitsbouw, specifiek bij buis- en pijpisolatie van warmtepompen. Het nieuwe isolatiemateriaal moet voldoen aan het Cradle to Cradle principe. Het advies dat je hierbij geeft onderbouw je met een onderzoek en vele testjes.

technasium015

Opdrachtgever: Sunny Tom

Opdracht: Vocht uit de kas

In dit project ben je werkzaam als agrotechnoloog.

De tomaten van Sunny Tom worden sinds kort namelijk gekweekt in de zogenaamde Greenportkas. In deze kas wordt gebruik gemaakt van zogenaamde energieschermen. Deze schermen leiden tot een forse energiebesparing, maar in de praktijk loopt de luchtvochtigheid onder de schermen te hoog op. Hierdoor ontstaan veel ziektes. Sunny Tom vraagt je een kas te ontwerpen waarin op een slimme manier de luchtvochtigheid wordt beheerst. Je gaat onderzoek doen hoe je de luchtvochtigheid kunt regelen en bouwt zelf een werkend prototype van een kas.

technasium016

Opdrachtgever: Gemeente Venlo

Opdracht: Een JOP in Belfeld

De gemeente Venlo wil samen met de dorpsraad Belfeld een JOP (= jongeren ontmoetings plek) plaatsen nabij de voetbalvelden in Belfeld. De gemeente wil bij de aanleg van dit terrein zoveel mogelijk rekening houden met de eisen en wensen van de toekomstige gebruikers van dit terrein, met name de jongeren. Het thema dat de gemeente gerealiseerd wil zien in de ontwerpen is 'Vrolijk, Uniek' en bovendien 'Veilig'. De gemeente vraagt jou een JOP te ontwerpen die voldoet aan de gestelde eisen en past binnen het landschap.

technasium017