Wéér 100% IB geslaagden College Den Hulster

Wederom kan College Den Hulster dit jaar met trots bekendmaken dat alle leerlingen die in mei 2018 hun IB examens hebben gemaakt, zijn geslaagd! Wederom dus een 100% slagingspercentage van de IB (Internationaal Baccalaureaat) kandidaten van College Den Hulster. 

Alle 42 leerlingen die het IB programma van leerjaar 1 tot en met 6 hebben gevolgd, hebben afgelopen mei met succes hun IB examens gehaald.

Willem-Alexander en Maxima
Het IB is een prestigieuze Engelstalige opleiding met wereldwijd veel beroemde en succesvolle oud-leerlingen. De Nederlandse Koning Willem Alexander, bijvoorbeeld, was in 1983-85 student op het UWC Atlantic College in Wales en studeerde af met het IB. Ook onze Koningin Maxima doorliep de middelbare school op het Northlands College in Buenos Aires in Argentinië, een IB-school die kinderen voorbereidt op een internationaal bestaan.

IB
OGVOen College Den Hulster zijn trots op deze succesvolle leerlingen die de uitdaging van het halen van een Nederlands vwo-diploma hebben weten te combineren met het international baccalaureaat.

Understatement
De eindexamenleerlingen van College Den Hulster hebben overigens afgelopen jaar op alle afdelingen van de school vriend en vijand verrast met zeer hoge slagingspercentages. Trots mag dus met trots een understatement worden genoemd. Een gouden generatie verlaat onze school OGVO.

Aula
De IB graduation ceremony vindt plaats in de Glenn Corneille Aula van College Den Hulster op vrijdagavond 5 oktober om 19.30 uur.

 

IBlogo