College Den Hulster is een internationaliseringsschool en daarom besteden wij veel aandacht aan internationalisering. Dit is niet alleen zichtbaar voor tweetalig onderwijs en voor de moderne vreemde talen, maar ook schoolbreed zal er voortaan volop aandacht worden besteed aan internationalisering.

Daarom zal de bescheiden schaal van dit schooljaar komend schooljaar breder worden getrokken.In het kader van deze uitgebreidere internationalisering zal komend schooljaar in de week van 24 t/m 26 september de gehele onderbouw hv + bovenbouw sectie Engels TTO-projecten gaan uitvoeren. Deze projecten zijn vakoverstijgend en hebben een internationaal karakter. Voor elke jaarlaag is er hetzelfde project en dit zal voortaan jaarlijks terugkeren in de jaaragenda. Elk project zal worden aangeboden in blokken van 50 minuten.

Docenten gaan de komende weken dus aan de slag met de ontwikkeling van internationaliseringsprojecten die vakoverstijgend zijn. Wordt dus vervolgd!

crossingborders