Komende maanden wordt er een speciaal project uitgevoerd op College Den Hulster. Het Zomerparkfeest in Venlo gaat namelijk een aantal activiteiten organiseren voor alle leerlingen van de profielen `Natuur en Techniek` en `Natuur en Gezondheid`. Samen met Jelte Bosma van Darel, een bedrijf gespecialiseerd in projecten waarbij de energietransitie centraal staat, werd er op dinsdag 15 mei een masterclass aangeboden die de gehele dag duurde. In deze masterclass kregen de leerlingen veel informatie over de noodzaak en de uitdagingen van de veranderingen in energievoorziening die we tegemoet gaan. Na deze masterclass zullen de leerlingen worden uitgedaagd om mee te helpen om specifiek voor de regio Venlo een uitwerking te maken hoe de omzetting van energievoorziening eruit kan zien, en hoe we als regio kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dit betekent dat kort na de masterclass een brainstorm wordt georganiseerd om te bepalen op welke manier we op de stof door kunnen gaan, gevolgd door twee uitwerkdagen.

Dit project is specifiek ontwikkeld voor College Den Hulster. Het doel van het project is om op het Zomerparkfeest 9 tot 12 augustus een document aan de gemeente Venlo te kunnen presenteren. Daarbij wordt een korte prikkelende presentatie getoond waarin we laten zien hoe de energietransitie in onze regio aangepakt kan worden. Hierbij hoeft het niet te blijven. Degenen die door de thematiek geïnteresseerd zijn geraakt, kunnen voor volgend jaar een profielwerkstuk richten op het uitwerken van deelvragen van de energietransitie. De presentatie wordt op zaterdag 11 augustus 2018 in de avond in de Teatro Maaspoort tent van de Zomer parkfeesten gepresenteerd. De exacte tijd volgt.

IMG 2495 energietransitie