Clip Jeugdsportfonds met Topsport talenten College Den Hulster

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Niet iedereen is hier echter van op de hoogte en daarom heeft het Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo drie leerlingen van College Den Hulster benaderd om een promo te maken om zo de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds onder de aandacht van alle Venlonaren te brengen. Voor deze clip zijn drie Topsport Talentleerlingen van onze school benaderd namelijk de VVV-spelers Evert Linthorst, Joost Peeters en Paul Wienhoven. Heren, een prachtig gebaar waarvoor heel veel dank!

jeugdsportfonds