logo onderwijsgroep buitengewoon Velddijklogo onderwijsgroep buitengewoon 

 

Mogelijkheid om volledig vmbo-diploma te halen vanwege uitwisselingspilot Velddijk – College Den Hulster

Iedere donderdag en vrijdag maken enkele leerlingen van vso de Velddijk in Tegelen de oversteek naar College Den Hulster voor praktijklessen PIE: produceren, installeren, energie. Andersom leren de vmbo'ers van Den Hulster lassen op de Velddijk. Deze samenwerking tussen speciaal en regulier vmbo loopt als een trein en is een mooi voorbeeld van passend onderwijs. Docenten Frank van Dijk (Velddijk) en Matthijs Faassen (Den Hulster) zijn enthousiast: "Meer kansen voor de leerlingen én een mooie uitwisseling van expertise."

Leerlingen van de Velddijk kunnen binnen school geen volledig vmbo-diploma halen omdat de school daar voor een aantal vakken niet de bevoegdheid voor heeft. Dankzij deze uitwisselingspilot kunnen de leerlingen van de Velddijk wel hun certificaat voor het praktijkgedeelte van PIE halen en dus een volledig diploma behalen. Daarom pendelen de vmbo'ers van de Velddijk op donderdag en vrijdag tussen Tegelen en Venlo. Twee dagdelen per week zijn de rollen omgedraaid. Dan gaan leerlingen van College Den Hulster naar de Velddijk, waar ze de basisvaardigheden van het lassen leren van docent Kees Janssen. De groep lassers op Den Hulster is erg groot en op deze manier kunnen ze van de faciliteiten en de kennis van de Velddijk gebruikmaken. De vmbo'ers volgen allemaal hun eigen traject en combineren theoretische kennis met praktijkervaring. Binnen PIE leren ze electro- en installatietechniek en metaal bewerken. Maar ook meer innovatieve technieken zoals 3D-printen of programmeren.

Win-winsituatie
Inhoudelijk en qua vaardigheden gaan de leerlingen van de Velddijk en Den Hulster behoorlijk gelijk op. Qua begeleiding hebben de leerlingen van de Velddijk vaak iets meer structuur nodig en moeten ze wennen aan het tempo. Ook voor de docenten is de samenwerking een win-winsituatie. Beide scholen ervaren het als een uitwisseling van expertise zowel vakinhoudelijk als in het omgaan met leerlinggedrag. Leerlingen zelf zijn net zo tevreden over de pilot.

Volwaardig diploma
Johan (15) van Den Hulster heeft 6 tot 8 weken lassen erop zitten bij de Velddijk: "Ik vond het goede lessen, ik heb er veel geleerd, met name over veiligheid. Ook Christiaan (16) is te spreken over de uitwisseling, hij komt wekelijks vanuit de Velddijk naar Den Hulster: "Echt goed dat ik hier de kans krijg om meer in de praktijk bezig te zijn én een volwaardig diploma te halen”.

PIE Denhulster 1

PIE Denhulster 2