Op dinsdag 28 november stond College Den Hulster in het teken van een netwerkbijeenkomst betreffende het nieuwe onderwijsconcept ‘Gastlessen, zó geregeld’. Dit concept, gebaseerd op contextrijk en coöperatief leren, valt alleen te realiseren met actieve medewerking van het regionale bedrijfsleven. Maar liefst twintig bedrijven uit Venlo en Omstreken hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven de intentie te hebben om actief te participeren in het nieuwe onderwijsconcept van College Den Hulster.

De bedrijven en de school gaan er samen zorg voor dragen dat genoeg jonge mensen kiezen voor een technisch beroep in de regio. Om bedrijven te ondersteunen in deze ambities is het concept van ‘Gastlessen, zó geregeld’ ontwikkeld. Deze dienst van TechniekTalent.nu biedt een online ontmoetingsplaats voor bedrijven en scholen waar zij gastlessen en bedrijfsbezoeken kunnen organiseren. Tevens zorgen zij voor tips en hulpmiddelen waarmee ze bedrijven ontzorgen in het plannen en uitvoeren van de gastles of het bedrijfsbezoek.

De netwerkbijeenkomst was succesvol en fungeerde ook als aftrap, van ‘Gastlessen, zo geregeld’. Deze organisatie was vanzelfsprekend ook aanwezig zijn in de persoon van mevrouw Martine Fournier. Verder gaf docente en kartrekker Design & Technology van College Den Hulster, mevrouw Astrid Marissen, een toelichting op dit onderwijsconcept dat de komende jaren verder uitgerold wordt. Een andere kartrekker is overigens docent Rene Dohmen van het Technasium.

In de bijlage is meer informatie te vinden over dit vooruitstrevende concept. In de eerste bijlage een uitvoerig interview over ‘Gastlessen, zó geregeld’ met onderwijsdirecteur vmbo Roger Creusen van College Den Hulster. De tweede bijlage bevat een duidelijk geschreven leaflet over ‘Gastlessen, zó geregeld’.

gastlessen