Over het project: "Stadskantoor als lesmateriaal voor scholen in de regio"


Col­le­ge Den Hul­ster in Venlo heeft, samen met de Ge­meen­te Venlo en Bureau Kunst uit het Vuist­je, digitaal les­ma­te­ri­aal ont­wik­ke­ld waarin het Stadskantoor centraal staat. Alle leer­lin­gen van 3 vmbo, 4 havo en 4 vwo uit de ge­meen­te Venlo kun­nen het stads­kan­toor be­zoe­ken en met de Kijkwijzer aan de slag. Via deze Kijkwijzer, een online tool op je smartpho­ne of ta­blet, krijgen de leerlingen les over Crad­le to Crad­le en duurzaamheid. Dit past binnen de vakken CKV (Cultuur en kunstzinnige Vorming) en Techniek.

Zo leren de scholieren bijvoorbeeld hoe Crad­le to Crad­le een eco­no­misch in­te­res­sant ver­dien­mo­del kan op­le­ve­ren. Ook wordt uitleg gegeven over gebruikte materialen, architectuur, techniek, opvang van water, energiegebruik en design. Ook leren ze het verschil tussen een technologische vs een biologische levenscyclus van materialen. De Kijkwijzer bevat duidelijke info, foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten.

Do­cent beel­den­de vor­ming Je­an­ne The­lo­sen, één van de ini­ti­a­tief­ne­mers van het pro­ject: "We wil­len scho­lie­ren ervan be­wust maken hoe bij­zon­der het Stads­kan­toor van Venlo is. Niet voor niets is er van­uit de hele we­reld be­lang­stel­ling voor dit ge­bouw. Het mooie van de Kijkwijzer is dat de vragen die worden gesteld, oproepen tot nadenken en discussie. Daar kunnen de leerlingen veel van leren. De leerlingen vinden het werken met een app een erg gave manier van werken. We hebben daar al op verschillende manieren ervaring mee en dat werkt geweldig! De leerlingen krijgen vooraf eerst lessen over het onderwerp. Daarna gaan ze zelf met de online Kijkwijzer het gebouw in. Het leuke is dat er een keuze-menu inzit. Zo bepaalt jouw afstudeerrichting welke info je te zien krijgt. Als de leerlingen de Kijkwijzer helemaal hebben doorlopen, leveren ze de antwoorden digitaal in.”

De Kijkwijzer is overigens gratis beschikbaar voor alle scholen in de regio en zelfs in heel Nederland. Bij interesse, neem contact op met de bureau Kunst uit het vuistje.

stadskantoor