6 t/m 12 november is De Week van Respect.
Burgemeester Antoin Scholten gastspreker op College Den Hulster

In het hele land worden in de week van 6 tot en met 12 november initiatieven ondernomen met het oog op ‘respect’. Zo ook in Venlo en dus ook op College Den Hulster. Oud-leerling van College Den Hulster Vlad (Vladik) Sjeptoera is momenteel tweedejaars student Sportkunde aan de Fontys Sporthogeschool Eindhoven en dit schooljaar loopt hij stage bij de Gemeente Venlo. Als stageopdracht organiseert Vlad, namens de Gemeente Venlo, De Week van Respect op zijn oude school. Belangrijkste gastspreker op Den Hulster is de Venlose Burgemeester Antoin Scholten.

Aan de nationale Week van Respect nemen dit jaar 110 gemeenten deel.

Stimuleren
Het doel van deze week is om jongeren in heel Nederland te stimuleren om gezamenlijk te zorgen voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd kunnen worden besproken. Tienduizenden scholieren, docenten, schoolleiders, (top)sporters, vrijwilligers, BN’ers, maatschappelijke organisaties en gemeenten spannen zich hier jaarlijks voor in. In het hele land gaan prominenten met jongeren in dialoog en worden activiteiten georganiseerd. Dit jaar doen er 1500 scholen en vele sportbonden en sportclubs mee, sluiten 130 ‘Respect-gemeenten’ aan en zijn er meer dan 100.000 jongeren betrokken!

Ambassadeur
Op College Den Hulster is Antoin Scholten de prominente gast. De burgemeester zal, als ambassadeur van het project, op donderdag 9 november van 14:00-15:00 uur een gastles geven over het thema respect. Venlo is een regenbooggemeente en zet zich actief in voor de acceptatie van diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (LHBT'ers). De burgemeester zal praten over hoe belangrijk het is dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, op straat, in het onderwijs en in de sport, ongeacht achtergrond, cultuur, geloof of geaardheid.

Meer activiteiten
In samenwerking met Jongeren Service Punt Venlo worden op deze donderdag van 13:00-15:00 nog meerdere activiteiten aangeboden aan de leerlingen:

  • De Virtual Reality Bril waarmee leerlingen/leraren kunnen ervaren hoe het is om anders geaard te zijn in het voetbal. Ook komen bekende stervoetballers aan het woord die over dit onderwerp spreken.
  • Impliciete Associatie Test waarin onder tijdsdruk bepaalde keuzes (associaties) worden gemaakt. Leerlingen komen er achter dat ze vaak onbewust anders over bepaalde situaties denken.
  • Regenboogkast: de regenboogkast houdt in dat er fysiek een kast komt te staan, daarbij wordt aan de jongeren de vraag gesteld: ‘hoe zou jij reageren als een vriend, familielid,… uit de kast komt? Dit in samenwerking met het comité Roze Zaterdag. https://www.facebook.com/rozezaterdag2019  (filmpje).
  • Respectmuur: leerlingen noteren op een post-it een woord over respect, het doel is om ernaast een grote muur te bouwen en in gesprek te gaan met leerlingen over het gekozen woord.

Kleine Aula
De activiteiten vinden donderdag 9 november plaats in de kleine aula van de school. Gebouw F dus. Een belangrijke dag voor alle leerlingen van College den Hulster. Immers, “you have to give respect to get respect!” En zo is het maar net!

antoine scholten