Je kunt je als nieuwe leerling van College Den Hulster voor schooljaar 2017-2018 aanmelden op:

Maandag 19 maart 2018 of dinsdag 20 maart 2018 tussen 17.00 uur en 19.30 uur.

Tijdens de aanmelding wordt het aanmeldformulier voor onze school ingevuld en ondertekend.

Bij de aanmelding hebben wij het volgende van u nodig:

  • Aanmeldformulier van de basisschool, voorzien van stempel van de school en handtekening van zowel ouders als de leerkracht. Dit formulier ontvangt u van de basisschool.
  • Kopie identiteitsbewijs van de leerling (voor- en achterzijde).
  • IBAN-nummer ouder / verzorger
  • Eventueel LWOO-beschikking of aanvraag hiervoor.