Wat is Da Vinci?

The Da Vinci Class

davinci

Download hier een folder over The Da Vinci Class 

 

Tweetalig vwo voor hoog- en meerbegaafden

Het begin

In het schooljaar 2010-2011 is College Den Hulster in Venlo in de brugklas gestart met The Da Vinci Class: een speciale groep meerbegaafde c.q. hoogbegaafde leerlingen die tweetalig vwo doen volgens een ingedikte lessentabel in combinatie met een speciaal programma van individuele, project- en begeleidingsactiviteiten. Met deze start wordt nadrukkelijk een vervolg gegeven aan de speciale programma's van initiatieven voor hoog- en meerbegaafden in Venlo en omgeving. De naam Da Vinci Class is gekozen vanwege de homo universalis die Leonardo da Vinci was en de ongebreidelde honger naar wetenschap en prestaties die hij tentoon spreidde.

Tweetalig vwo Engels

De basis wordt gevormd door het tweetalig vwo Engels, dat op zich al heel uitdagend is voor goede vwo-ers. Ruim 50 % van de lessen wordt in het Engels onderwezen. Het betreft een extra uitdaging die tot en met klas zes van het vwo plaatsvindt, met een certificaat op het hoogst haalbare niveau in de wereld, het IB language A2. De meerbegaafde leerlingen in de Da Vinci Class doen dit programma in een verkorte tijd, door het aanbieden van een aantal vakken in minder uren per week. De standaard 32 lessen van tvwo worden er 26 (zes vakken een uur minder).

Het tweetalig vwo kent vele extra activiteiten: uitwisselingen, studiereizen naar Engeland en Ierland, Engelse theatervoorstellingen enzovoort. Leerlingen van de Da Vinci Class doen hier natuurlijk aan mee.

Zie ook www.denhulster.nl

Da Vinci Day

De vrijgekomen lessen worden op Da Vinci Day ingevuld met activiteiten die recht doen aan de eigen wensen en behoeften van de leerling:

 1. De Tutor heeft op die dag overleg met de leerling over de voortgang van de studie, planning, kansen en obstakels. Leren leren komt expliciet aan de orde in de groep en ook komt het individueel aan de orde. Daarnaast komen activiteiten aan bod die de groepscohesie duidelijk bevorderen (eten, sport en spel).
 2. Speciale studie: met een keuze uit een aantal vakken, dat mede een vervolg vormt op de extra studie die op de basisschool reeds is ingezet. Ook vakken die extra aandacht verdienen vanwege tegenvallende resultaten kunnen aan de orde komen. Zelfstandig studeren onder toezicht en met hulp is hierbij de norm.
 3. Projecten: op gezette tijden komen projecten aan bod die veel veldwerk met zich meebrengen. Zaken als Technasium (met bedrijvenbezoek), Kids University, Hall of Science, theaterbezoek, community service enzovoort passeren hierbij de revue.

Conceptprogramma Da Vinci Day

 

  Vak/onderwerp naar keuze/behoefte
uur  
1 Tutor/zelfstudie: leren leren, bijspijkeren
2 Tutor/zelfstudie Schaken, cultuur
3 Tutor/zelfstudie Science, muziek
4 Tutor/zelfstudie Spaans, philosophy
5 Filmbeschouwing, Photo Shop
6 Stromen/studie: geo-caching, sport
   
  Gezamenlijk
  6 x per jaar 1 of 1/2 dag veldwerk: Excursies, bedrijven, museum, community service

 

Tutor

Tutor-onderwijs, zoals dat op Engelse universiteiten naast colleges en practica wordt verzorgd, is een welkome aanvulling op het klassikaal en zelfstandig leren.
Een belangrijke rol is daarom in de Da Vinci Class weggelegd voor een viertal Tutoren: docenten die niet alleen les geven in een vak aan de Da Vinci Class, maar die ook een kwart van de leerlingen (6?) individueel begeleiden bij de organisatie van hun studieprogramma. Daarnaast zijn deze docenten belast met het programmeren van Da Vinci Day.

Enkele belangrijke aspecten:

 • persoonlijke aandacht: een tutor heeft wekelijks vaste momenten waarop hij "quality time" heeft in het contact met zijn pupil. Het hele leerproces, maar ook het persoonlijk welbevinden van de pupil komt aan de orde. Een echt hechtingsproces is onontkoombaar en ook onontbeerlijk.
 • assessment: samen met de tutor wordt vastgesteld wat de pupil aan kansen en beperkingen heeft inzake capaciteiten, competenties, kennis en (leer)vaardigheden.
 • controle: de tutor ziet erop toe dat zijn pupil zijn* tijd goed besteedt. Juist de zaken die de pupil minder graag doet verdienen de meeste aandacht. Een vwo-diploma met alle cijfers op niveau blijft het eerste doel.
 • structuur: de tutor helpt de pupil bij het "leren leren" door hem te helpen bij het maken van planners, weektaken, toetsplannen, het waarmaken van ambities. Kortom, er wordt samen gezocht naar balans in het leerproces.
 • netwerken: de tutor overlegt met collega's, andere (vervolg)scholen, (stage) bedrijven enzovoort hoe de pupil zijn kansen kan benutten en ondernemend en onderzoekend kan leren.
 • portfolio: door middel van een portfolio kan de tutor de vorderingen en prestaties van zijn pupil bijhouden en bespreken.
 • continuïteit: zodra er sleet op de zaak komt zoekt de tutor samen met de pupil manieren om het plezier en motivatie erin te houden.
 • ouders: de tutor onderhoudt regelmatig contact met de ouders, die in hem een maatje vinden die het kind bijna net zo goed kent als zijzelf

Het vervolg

Bovenstaand programma vormt een start van een carrière in het (t)vwo die ruimte laat voor versnellen. Voor de vervolgjaren na de brugklas zal langs de zelfde lijnen een speciaal aanbod worden ontwikkeld. Het doel blijft: een effectief leerproces richting een waardevol diploma met, indien nodig, externe aanvulling vanuit het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en instellingen. Dit alles zonder vervroegde doorstroom naar het vervolgonderwijs: de leerling blijft in principe zes jaar op College Den Hulster.

Informatie

Voor vragen en extra informatie kunt u terecht bij Chris de Haan, conrector tweetalig vwo:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   telefoon: 06-46646720.

* voor de leesbaarheid is steeds de mannelijke vorm gehanteerd. Natuurlijk zijn zowel jongens als meisjes van harte welkom op College Den Hulster